Index över hjälpfiler

Allmänt

Administration

Roller

Kurser - att skapa

Kurser - registrering - kurstider/kostnader m.m.

Kurser - information om aktiviteter

Kurser - betyg/omdömen

Kurser - diverse

Kurser - indelning i grupper

Att arbeta med text i Moodle - att läsa och skriva m.m.

XHTML och Wiki

Databas (standardmodul)


Modulen chat (direktsamtal) (standardmodul)


Etikett (standardmodul)


Forum (standardmodul)


Modulen för enkäter (standardmodul)


Lektion (standardmodul)

Allmänt Betyg/omdömen Diverse Frågor Import av frågor Formatering

Opinionsundersökningar (standardmodul)


Ord- och begreppslista (standardmodul)

Allmänt Viss administration Rättigheter angående bidrag Att söka och att länka Att importera och exportera RSS

Resursmodulen (standardmodul)

Allmänt Olika typer av resurser Administration

SCORM (standardmodul)


Test (standardmodul)

Allmänt Frågor Återkoppling Betyg/omdömen Att importera och exportera frågor och kategorier Försök Tidsbegränsning av test Begränsa tillgång till test

Uppgifter (standardmodul)


Wiki (utvecklingsmodul)

Allmänt Administrera Block Användarnas rättigheter

Index över alla hjälpfiler
Show this help in language: English