• Här finns underlag för genomförandet av kursen Lärande i Arbete 1. Varje vecka redovisas ditt lärande i en sammanfattad sammanställning enligt fastställd mall.