Kursmoment som ingår i denna kategori är: Bestämmelser om Trafik I och II, bestämmelser om körkort, fordon och trafikskola samt Trafikmedicin